Sider

tirsdag 17. januar 2012

Det jeg egentlig mener


Mange har reagert etter at jeg for litt over en uke siden tvitret om abort-spørsmålet. Saken ble referert i BA, og deretter i mange medier og jeg ser grunn til å oppklare hva jeg egentlig mener. 

Jeg har i ettertid uttalt at jeg formulerte meg klønete i Twitter-meldingen, der det kunne oppfattes som at jeg var i mot abort ved voldtekt og incest. Jeg sa at ideelt sett burde abort aldri vært et alternativ, og det mener jeg fortsatt det burde vært - i en ideell og utopisk verden uten noen uønskede graviditeter. Men jeg står fast på KrFUs linje i dette spørsmålet. Jeg mener at et liv er et liv, også i mors mage. Vår politikk er at vi skal kjempe i det lengste for å ta vare på livet, noe jeg også sa til BA. KrFU og KrF mener også at abort er en nødløsning, og at voldtekt er en slik nødssituasjon. 

Vi vil verne om hele livet. Derfor ønsker KrF og KrFU en abortlov som bygger på retten til liv. På den måten vil vi speilvende dagens lovverk slik at fosterets rett til liv ligger til grunn. Det er dog ingen tvil om at voldtekt og incest vil være ubeskrivelige belastninger for dem som opplever det. Derfor mener vi at avgjørelser knyttet til liv og helse i slike situasjoner må tas etter samtaler mellom kvalifisert helsepersonell og kvinnen selv. Det må understrekes at det er kvinnen selv som må kunne avgjøre hva hun velger å gjøre i en slik situasjon. Som politiker kan jeg ikke forskuttere avgjørelser i slike saker, enten den ene eller andre veien. 

Denne nyansen i abortsaken er ikke egnet for tabloide medier som gjør det de kan for å skape unødvendige konfliktlinjer og fiendebilder. Debatten er høyst hypotetisk og baserer seg på ekstreme enkelttilfeller. Jeg mener det heller ikke er spesielt egnet til debatt i sosiale medier som Twitter, og jeg vil opptre med større forsiktighet og varsomhet i debatter som dette i fremtiden. Jeg vil til slutt uttrykke min sympati med dem som har følt seg krenket eller såret av måten dette ble fremstilt på i media. Selvfølgelig har jeg både sympati og omtanke med dem som har blitt utsatt for slike grufulle handlinger. 


12 kommentarer:

 1. Hei! Jeg har fulgt litt med på debatten, og undrer meg hvorfor så mange ønsket å gjøre den svart-hvit. Det er mange nyanser, og selv synes jeg det er svært vanskelig å lande på et bastant synspunkt – og det er kanskje ikke ønskelig heller?. Men én ting er jeg klart enig med deg om: I mine øyne er det ikke mer ekstremt å være generelt mot abort enn generelt for abort.

  SvarSlett
 2. Marte Brennsæeter17. januar 2012 kl. 13:27

  Veldig bra, Emil!

  SvarSlett
 3. Mildrid Tangvik Straumstøyl17. januar 2012 kl. 13:28

  Det var veldig fint at du utdypet ditt syn på abortspørsmålet på denne måten. Det virker for meg reflektert samtidig som du understreker det prinsipielle ved et etisk vanskelig problem.

  SvarSlett
 4. Bra du skreiv dette innlegget, sikkert mange som har blitt såra. Eg vart veldig provosert då eg leste det.

  Kor mange som bli gravide etter ein voldtekt har ein ikkje noko statistikk på, og vil heller ikkje få noko statistikk på.

  SvarSlett
 5. Interessant blogg du har, Emil! Snur du i abortsynet ditt når det gjeld abort etter voldtekt? Kva er det som gjer det greit og lovlig å drepe eit barn som er blitt til ved voldtekt? Selvfølgelig er det ein vanskelig situasjon, men kvinner som har vorte gravid på andre måter kan også hevde at dei har ein vanskelig situasjon. Kor vanskelig må ein situasjon vere for at det er greit å drepe? Er det riktig at bornet i mors liv (som ikkje har gjort noko galt) skal få dødsstraff mens voldtektsmannen kan gå fri etter eit par år?

  SvarSlett
 6. Håper KrF innfinner seg med at en født persons behov er viktigere enn et foster - som teknisk sett ikke er en person, men noe som kan bli en person etter en viss periode (studier indikerer 3-6 måneder). Verner man om alt som kan bli en person må dette utvides til f.eks. sæd- og eggceller. Anbefaler denne artikkelen: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Respekten-for-kvinner-6741789.html#.TxguLDk9U5s

  Å være imot abort hører hjemme hos amerikanske fundamentalister, ikke et fritt og sekulært Norge.

  SvarSlett
 7. Hei. Vil bare støtte deg på synspunktet om abort. Stå på videre. :-)

  SvarSlett
 8. Jeg forstår ikke helt at du slippes av kroken på bakgrunn av dette.

  "Jeg mener at et liv er et liv, også i mors mage. Vår politikk er at vi skal kjempe i det lengste for å ta vare på livet, noe jeg også sa til BA. KrFU og KrF mener også at abort kan være en nødløsning, og at voldtekt kan være en slik nødssituasjon. "

  Voldtekt KAN være en slik nødsituasjon? Så du ønsker med andre ord å åpne for at en fagperson skal kunne nekte et incest- eller voldtektsoffer å ta abort? Absurd. Dette er ikke den kloke distansen til vanskelige spørsmål du ser ut til å tilskrive deg selv, det er en ansvarsfraskrivning. Kvinnens råderett over egen kropp må være absolutt, og i tilfeller hvor svangerskapet er påtvunget er det enda viktigere. Reservasjonsrett (eller hva det nå egentlig er du ønsker å innføre) for leger i slike situasjoner er en ufattelig dårlig idé, og vitner om et mildt sagt tvilsomt kvinnesyn.

  "Det er dog ingen tvil om at voldtekt og incest vil være ubeskrivelige belastninger for dem som opplever det. Derfor mener vi at avgjørelser knyttet til liv og helse i slike situasjoner må tas i gjennom samtaler mellom kvalifisert helsepersonell og kvinnen selv. Som politiker kan jeg ikke forskuttere avgjørelser i slike saker, enten den ene eller andre veien. "

  Dette er en vrangforestilling, og viser i beste fall at du ikke helt forstår hvordan dagens system fungerer. Det er ingen som blir tvunget til å ta abort etter voldtekt eller incest. Det valget får de selv. Det eneste din politikk ser ut til å føre til er å gjøre nåløyet mindre, og byråkratisere en utrolig vond og belastende prosess. Det virker for meg fullstendig unødvendig, og langt fra den humane og medmenneskelige holdningen Krf for øvrig er kjent for å stå for.

  Mvh.
  Kristian Vea

  SvarSlett

Rasistiske, usaklige eller hatefulle ytringer vil bli slettet.